Runinskrifter.net

Ög ATA4905/48

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 1.0″15° 22′ 17.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64716051474621
SWEREF99TM
xy
6469625521737
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5217376469625
GeoHash
u66ujc3hph
GeoDNA
eaagcgtacttgtttagcagtt

Lokalisering:

Placering:
Rest strax bredvid kyrkogårdsgrinden.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sjögestads kyrka
Socken:
Sjögestads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: