Runinskrifter.net

Ög ATA4197/55

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 49.9″15° 13′ 56.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843171466583
SWEREF99TM
xy
6482235513551
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5135516482235
GeoHash
u66udw5cgc
GeoDNA
eaagcgtactgcgcagttttac

Lokalisering:

Placering:
Nu i tornet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fornåsa kyrka
Socken:
Fornåsa socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Reliefhuggen ornamentik. Ristad på tre sidor.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög35 Fornåsa kyrka – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa