Runinskrifter.net

Ög ATA351-469-2013:3

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 49.7″15° 13′ 55.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843101466570
SWEREF99TM
xy
6482228513538
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5135386482228
GeoHash
u66udw59qv
GeoDNA
eaagcgtactgcgcagtttgct

Lokalisering:

Placering:
I tornet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fornåsa kyrka
Socken:
Fornåsa socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS: