Runinskrifter.net

Ög ATA322-165-2006A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Tre runlösa fragment av gravkista
Nyckelord:
fragment, grav, gravkista, kista
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 4.6″14° 48′ 9.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64794981441437
SWEREF99TM
xy
6477117488475
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4884756477117
GeoHash
u66s2vdyq5
GeoDNA
eaagcgtacgggactacgcctt

Lokalisering:

Placering:
I sockenmagasinet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Örberga kyrka
Socken:
Örberga socken
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: