Runinskrifter.net

Ög ATA1083/48

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 17.1″15° 44′ 37.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64850171496419
SWEREF99TM
xy
6483292543364
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5433646483292
GeoHash
u67hwr2mbc
GeoDNA
eaagcgtcagtcgacagaataa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Hargs kyrka
Socken:
Östra Hargs socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: