Runinskrifter.net

Ög 99

Även känd som L 1122.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 23.8″16° 26′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64835371536795
SWEREF99TM
xy
6482297583741
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5837416482297
GeoHash
u67swh8pmp
GeoDNA
eaagcgtccgtcgaggagaacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hov
Socken:
Mogata socken
Härad:
Hammarkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: