Runinskrifter.net

Ög 98

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 47.8″15° 6′ 6.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64583361458690
SWEREF99TM
xy
6456172505973
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5059736456172
GeoHash
u66erekz0h
GeoDNA
eaagcgtatactctacgaccag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Strålsnäs
Socken:
Åsbo socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

iri...-i har av Brate (ÖgR s. 99) tolkats som "Ærinvi".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: