Runinskrifter.net

Ög 96

Även känd som B 885, L 1186.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 19′ 41.7″14° 55′ 3.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64675571448003
SWEREF99TM
xy
6465261495181
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4951816465261
GeoHash
u66eg6qdzb
GeoDNA
eaagcgtataaccgcttatatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karleby
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: