Runinskrifter.net

Ög 93

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 17.9″14° 51′ 50.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64650051444816
SWEREF99TM
xy
6462672492026
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4920266462672
GeoHash
u66ednpe4c
GeoDNA
eaagcgtataacgaattttaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Haddestad
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: