Runinskrifter.net

Ög 92 †

Även känd som B 890, L 1187.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 32.1″14° 56′ 17.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64653881449177
SWEREF99TM
xy
6463107496380
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4963806463107
GeoHash
u66eeyvdju
GeoDNA
eaagcgtataactcctactatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väderstads kyrkogård
Socken:
Väderstads socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: