Runinskrifter.net

Ög 90

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 0.8″15° 5′ 3.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64680301457776
SWEREF99TM
xy
6465850504943
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049436465850
GeoHash
u66ez721s7
GeoDNA
eaagcgtatacccgcagaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skrukeby
Socken:
Högby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: