Runinskrifter.net

Ög 9

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 59.0″15° 5′ 21.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64883921458285
SWEREF99TM
xy
6486208505208
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5052086486208
GeoHash
u66szkef8r
GeoDNA
eaagcgtacgtccatgcttcga

Lokalisering:

Placering:
Under kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vinnerstads kyrka
Socken:
Motala (tidigare: Vinnerstads socken)
Härad:
Aska härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: