Runinskrifter.net

Ög 89

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 2.2″15° 4′ 59.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64680751457700
SWEREF99TM
xy
6465894504867
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5048676465894
GeoHash
u66ez5r5vv
GeoDNA
eaagcgtatacccgactcgaca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 24.3″15° 6′ 14.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64706011458954
SWEREF99TM
xy
6468434506090
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5060906468434
GeoHash
u66ezxw2wn
GeoDNA
eaagcgtataccccaccggttc

Lokalisering:

Placering:
Flyttad till Högby hembygdsgård 1947.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skrukeby Holagård
Socken:
Högby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: