Runinskrifter.net

Ög 88

Även känd som B 887, L 1185.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 58.4″15° 3′ 49.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64698251456586
SWEREF99TM
xy
6467630503732
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5037326467630
GeoHash
u66eyy1ng1
GeoDNA
eaagcgtataccaccggtaagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Axstad
Socken:
Högby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: