Runinskrifter.net

Ög 83

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C10D6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 37.4″15° 5′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64710101458710
SWEREF99TM
xy
6468840505841
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5058416468840
GeoHash
u66sp85mgr
GeoDNA
eaagcgtacgttttggttatac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 36.7″15° 6′ 10.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64709851458883
SWEREF99TM
xy
6468817506014
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5060146468817
GeoHash
u66sp8jsb2
GeoDNA
eaagcgtacgttttgtgtcgga

Lokalisering:

Placering:
Vid prästgården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högby kyrka
Socken:
Högby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 900-talet

V; 966–999

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: