Runinskrifter.net

Ög 8

Även känd som B 904, L 1173.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 6.2″15° 2′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64849261455889
SWEREF99TM
xy
6482715502855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5028556482715
GeoHash
u66swqyk45
GeoDNA
eaagcgtacgtcgactcaatgt

Lokalisering:

Placering:
Rest på kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Stenby kyrka, Kälvestenstenen
Socken:
Västra Stenby socken
Härad:
Aska härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Stenby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Västra Stenby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Västra Stenby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög8 Kälvesten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Västra Stenby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: