Runinskrifter.net

Ög 71 †

Även känd som B 879, L 1189.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 15′ 9.1″15° 5′ 23.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64590001458000
SWEREF99TM
xy
6456828505275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5052756456828
GeoHash
u66erks17x
GeoDNA
eaagcgtatactcattagggat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dala ägor
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: