Runinskrifter.net

Ög 69

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 15′ 7.6″15° 2′ 48.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64589821455477
SWEREF99TM
xy
6456779502754
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5027546456779
GeoHash
u66eqkkz4e
GeoDNA
eaagcgtatactaattgaccat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekeby kyrka
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög69 Ekeby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög67,69-70 Ekeby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög67,69-70 Ekeby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög69 Ekeby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: