Runinskrifter.net

Ög 68

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 15′ 6.4″15° 2′ 45.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64589471455421
SWEREF99TM
xy
6456744502698
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5026986456744
GeoHash
u66eqkkjhr
GeoDNA
eaagcgtatactaattgaagcg

Lokalisering:

Placering:
Inflyttad i vapenhuset 1961.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekeby kyrka
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög68 Ekeby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: