Runinskrifter.net

Ög 66

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 19.3″15° 0′ 17.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64723661453172
SWEREF99TM
xy
6470129500290
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5002906470129
GeoHash
u66sj6q38s
GeoDNA
eaagcgtacgtgtgcttagtaa

Lokalisering:

Placering:
Rest 1935 på ena sidan av kyrkans huvudingång.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjälbo kyrkogård
Socken:
Bjälbo socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bjälbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ög66 Bjälbo – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2003-11-11
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: