Runinskrifter.net

Ög 64

Även känd som B 889, L 1183.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 19.8″15° 0′ 17.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64723821453166
SWEREF99TM
xy
6470145500283
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5002836470145
GeoHash
u66sj6q4qp
GeoDNA
eaagcgtacgtgtgcttagatt

Lokalisering:

Placering:
Rest på ena sidan om kyrkans huvudingång 1935.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjälbo kyrka
Socken:
Bjälbo socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Salberger (1990c:26ff) tolkar slutet som 'Jutes duktige son'.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög64 Bjälbo, Bjälbostenen – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet; 1907-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Bjälbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Bjälbostenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2003-11-11
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: