Runinskrifter.net

Ög 60 †

Även känd som L 1179.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
"Järmstastenen"
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Lerche Nielsen 2010:229f. anser stenen vara sammanblandad med bl.a. Ög 132.

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: