Runinskrifter.net

Ög 45

Även känd som Liljegren 1091.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 39′ 33.2″16° 12′ 30.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65041481523406
SWEREF99TM
xy
6502739570110
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5701106502739
GeoHash
u67t8yddez
GeoDNA
eaagcgtccgaagccgcgtagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Björnsnäs
Socken:
Kvillinge socken
Härad:
Bråbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: