Runinskrifter.net

Ög 41 †

Även känd som Bautil 910, Bautil 1142, Liljegren 1149.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 44.3″15° 17′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64803991470301
SWEREF99TM
xy
6478363517314
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5173146478363
GeoHash
u66ukpdwky
GeoDNA
eaagcgtacttgaaaacgcatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvestads kyrka
Socken:
Älvestads socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög41 Örevad – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: