Runinskrifter.net

Ög 40 †

Även känd som Bautil 911, Liljegren 1151.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2?B1D6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 24.4″15° 8′ 33.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64780071461278
SWEREF99TM
xy
6475864508324
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5083246475864
GeoHash
u66u2edmq0
GeoDNA
eaagcgtactggataacgatct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallerstads kyrka
Socken:
Vallerstads socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: