Runinskrifter.net

Ög 36B †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 49.7″15° 13′ 55.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843101466570
SWEREF99TM
xy
6482228513538
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5135386482228
GeoHash
u66udw59qv
GeoDNA
eaagcgtactgcgcagtttgct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fornåsa kyrka
Socken:
Fornåsa socken
Härad:
Bobergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Då Ihrfors teckning visar en sidohäll till en gravhäll upptas den under eget signum.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.