Runinskrifter.net

Ög 32

Även känd som B 840, L 1112.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 46.2″16° 30′ 9.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64861251540663
SWEREF99TM
xy
6484931587576
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5875766484931
GeoHash
u67sz8bub6
GeoDNA
eaagcgtccgtcctggaactga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Å kyrkogård
Socken:
Å socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Av sista ordet syntes 1991 endast s(i)--m (S. Lagman 1991). Ordet tolkas av Salberger (1990c:17ff) som 'Sigstens'.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög31, Ög32, Ög33 Å kyrkogård – Nordén, Arthur; Riksantikvarieämbetet; 1942-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: