Runinskrifter.net

Ög 28 †

Även känd som Bautil 839, Liljegren 1115.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 12.8″16° 34′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64870001545250
SWEREF99TM
xy
6485860592151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5921516485860
GeoHash
u67uc64pvn
GeoDNA
eaagcgtcctgacgcgtgaaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öster Skam
Socken:
Östra Ny socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: