Runinskrifter.net

Ög 241

Förhållanden:

Har fragment Ög 240.

Är ett fragment av Ög 240.

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hör ihop med Ög 240.

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.