Runinskrifter.net

Ög 239

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 43.4″15° 5′ 10.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64749151457950
SWEREF99TM
xy
6472734505035
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5050356472734
GeoHash
u66spq93u0
GeoDNA
eaagcgtacgtttacgatgtca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 53.8″15° 4′ 58.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64752401457760
SWEREF99TM
xy
6473057504841
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5048416473057
GeoHash
u66sppnfxh
GeoDNA
eaagcgtacgtttaactgtctc

Lokalisering:

Placering:
S:ta Ingrids kloster, stenmuseet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skänninge
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: