Runinskrifter.net

Ög 238

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 45.5″15° 26′ 30.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64729551478747
SWEREF99TM
xy
6471024525845
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5258456471024
GeoHash
u66up7sknb
GeoDNA
eaagcgtacttttgccagattt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bankeberg
Socken:
Vikingstads socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög238 Bankeberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.