Runinskrifter.net

Ög 237

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 37′ 5.2″16° 30′ 12.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64997091540577
SWEREF99TM
xy
6498508587327
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5873276498508
GeoHash
u67trx17nr
GeoDNA
eaagcgtccgctccaagtgcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ållonö
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: