Runinskrifter.net

Ög 234

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Spräcklig rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, spräcklig rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 57.2″16° 28′ 31.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957311538990
SWEREF99TM
xy
6494513585788
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5857886494513
GeoHash
u67tqbth44
GeoDNA
eaagcgtccgctatttataggt

Lokalisering:

Placering:
Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Stenby kyrka
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: