Runinskrifter.net

Ög 233

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Svartaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, svartaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 56.8″16° 28′ 31.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957211538991
SWEREF99TM
xy
6494503585789
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5857896494503
GeoHash
u67tqbt5d9
GeoDNA
eaagcgtccgctatttatgaac

Lokalisering:

Placering:
Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Stenby kyrka
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: