Runinskrifter.net

Ög 232

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 56.9″16° 28′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957231538974
SWEREF99TM
xy
6494504585772
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5857726494504
GeoHash
u67tqbsges
GeoDNA
eaagcgtccgctatttagtcac

Lokalisering:

Placering:
Uttagen och rest 1939 vid huvudgången upp till kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Stenby kyrka
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: