Runinskrifter.net

Ög 231

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1E5, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 57.4″16° 28′ 34.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64957391539036
SWEREF99TM
xy
6494521585834
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5858346494521
GeoHash
u67tqbtskw
GeoDNA
eaagcgtccgctatttatcgtg

Lokalisering:

Placering:
Lagad och uppsatt 1939 i kyrkan vid den igenmurade dörren på södra långväggen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Stenby kyrka
Socken:
Östra Stenby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: