Runinskrifter.net

Ög 230

Även känd som Bautil 927, Liljegren 1120.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 32′ 19.9″16° 38′ 11.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64909701548416
SWEREF99TM
xy
6489867595268
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5952686489867
GeoHash
u67v48dmd4
GeoDNA
eaagcgtcctatgtggcgatac

Lokalisering:

Placering:
Rest 1941
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åkerby trappbacke
Socken:
Häradshammars socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: