Runinskrifter.net

Ög 228

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 35′ 1.8″16° 34′ 10.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64959321544468
SWEREF99TM
xy
6494779591262
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5912626494779
GeoHash
u67v30cet2
GeoDNA
eaagcgtcctagcgggactaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tuna bro
Socken:
Östra Husby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: