Runinskrifter.net

Ög 225

Även känd som Liljegren 1119.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 36′ 39.6″16° 34′ 16.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64989601544517
SWEREF99TM
xy
6497807591274
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5912746497807
GeoHash
u67v3jf9yd
GeoDNA
eaagcgtcctagcagacatgcc

Lokalisering:

Placering:
Vid vägen in mot Högtomta.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högtomta
Socken:
Östra Husby socken
Härad:
Östkinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Återfunnen 1927. Läsning S. Lagman 1994: 1. ordet þruntra, 7. ordet -(a)...(u)r

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: