Runinskrifter.net

Ög 224

Även känd som L 2068.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 46.7″15° 48′ 20.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64785041500021
SWEREF99TM
xy
6476825547043
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5470436476825
GeoHash
u67hrsv1rb
GeoDNA
eaagcgtcagttccgtacggct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stratomta
Socken:
Törnevalla socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: