Runinskrifter.net

Ög 223

Även känd som L 1128.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 5.3″15° 49′ 40.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64809371501319
SWEREF99TM
xy
6479273548311
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5483116479273
GeoHash
u67k80v2mz
GeoDNA
eaagcgtcatgagggtacgttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Törnevalla kyrka
Socken:
Törnevalla socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Törnevalla kyrkhage – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Törnevalla kyrkhage – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Törnevalla kyrkhage – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Törnevalla kyrkhage – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: