Runinskrifter.net

Ög 221

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kvartsrik granit
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, kvartsrik granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 5.7″15° 49′ 46.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64809501501420
SWEREF99TM
xy
6479287548412
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5484126479287
GeoHash
u67k80y9nj
GeoDNA
eaagcgtcatgagggtcatgct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 0.5″15° 50′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64807881501816
SWEREF99TM
xy
6479130548810
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5488106479130
GeoHash
u67k82e8sn
GeoDNA
eaagcgtcatgaggtgcttgta

Lokalisering:

Placering:
Nu vid Reva.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Törnevalla kyrka
Socken:
Törnevalla socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: