Runinskrifter.net

Ög 219

Även känd som L 1200.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 48.7″15° 54′ 59.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64859971506497
SWEREF99TM
xy
6484393553426
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5534266484393
GeoHash
u67kf1n0ge
GeoDNA
eaagcgtcatgcaggctggggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lundby
Socken:
Lillkyrka socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: