Runinskrifter.net

Ög 215 †

Även känd som B 1043, L 1206.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 48′ 25.8″15° 5′ 19.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64094001457400
SWEREF99TM
xy
6407245505267
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5052676407245
GeoHash
u668z77pns
GeoDNA
eaagcgtatgtccgcatcaact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lägernäs
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Ydre härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: