Runinskrifter.net

Ög 214

Även känd som B 901, L 1148.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 47.7″15° 22′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64786191474449
SWEREF99TM
xy
6476634521481
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5214816476634
GeoHash
u66umsydbt
GeoDNA
eaagcgtacttgccgtcataga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Egeby knekttorp
Socken:
Västerlösa socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: