Runinskrifter.net

Ög 21

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 54.3″16° 27′ 55.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64882101538482
SWEREF99TM
xy
6486989585371
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5853716486989
GeoHash
u67sysmg10
GeoDNA
eaagcgtccgtcacgtgctcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ingelstad
Socken:
Kuddby socken
Härad:
Björkekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: