Runinskrifter.net

Ög 207

Även känd som B 897, L 1165.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 4.0″15° 20′ 27.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64717091472833
SWEREF99TM
xy
6469708519949
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5199496469708
GeoHash
u66uj1dbzn
GeoDNA
eaagcgtacttgtggacgtttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Enebacken, Kårarps ägor
Socken:
Viby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög207 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög207 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög207, Ög209 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög207 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög207 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög207 Enebacken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: