Runinskrifter.net

Ög 204

Även känd som B 895, L 1162.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 6.6″15° 18′ 42.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64718001471130
SWEREF99TM
xy
6469778518246
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5182466469778
GeoHash
u66uh3tv0f
GeoDNA
eaagcgtacttgggtcatctag

Lokalisering:

Placering:
Rest nordöst om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viby kyrka
Socken:
Viby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög204 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög204 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög204 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög204-205 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ög204 Viby kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-09-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: