Runinskrifter.net

Ög 201

Även känd som B 891, L 1557.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 19.5″15° 15′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64703691467996
SWEREF99TM
xy
6468311515130
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5151306468311
GeoHash
u66ggpqbvx
GeoDNA
eaagcgtatcaccaactattta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Veta kyrkogård
Socken:
Veta socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vetastenen – 1992-06-17
©
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: