Runinskrifter.net

Ög 200

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 50.5″15° 13′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64639201465660
SWEREF99TM
xy
6461837512873
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5128736461837
GeoHash
u66gdkdwdm
GeoDNA
eaagcgtatcacgatgcgcagc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 9.5″15° 13′ 37.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64682171466140
SWEREF99TM
xy
6466137513301
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5133016466137
GeoHash
u66gfe8pd7
GeoDNA
eaagcgtatcacataaagaaac

Lokalisering:

Placering:
Står nu vid kyrkans långhus.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uddarp
Socken:
Sya socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

J. P. Strid läste 1984 mut- kuml a(u)fti i mittenraden (ATA Dnr 4991/84). Inskriften §B finns på stenens högra smalsida. Nordén läser: kar-i--(u)-(i)(R) --------(R) --(þ)ka- utinkarl auk kirmutr kuml aufti... ... kuþm... ...

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: